บุหรี่ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พกพาสะดวก ใช้งานได้แม้ระหว่าง

ที่คุณนั่งทำงาน

Kardinal,Electric Cigarette,Saltnic,Relx Pod,จําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า,เลิกสูบบุหรี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ 

หรือกำลังอยากเลิกบุหรี่

Open to the paradigm-changing breath

of KSPOD. Mermerise yourself with this sleek innovation of lifestyle.

It’s easy to use, unique, more intense,

and better tasting than before.

Now you got the Oomph. Now you can forget the cigarette.

KSpod Kardinal

KSpod Kardinal is made specially for Kardinal and comes with a blend

of different flavors for your enjoyment.

Kardinal Stick​

KSpod is made specially for Kardinal and

comes with a blend of different flavors

for your enjoyment.

Open to the paradigm-changing breath of KSPOD.

Mermerise yourself with this sleek innovation of lifestyle.It’s easy to use, unique, more intense, and better tasting than before.

Now you got the Oomph. Now you can forget the cigarette.

What's the difference between

Kardinal Stick and Cigarette?

Easy to use

Designed for ease of use and to be carried easily

Fragrant smell

Many Flavors available

Do not impact personality traits

KSPOD is fragrant and do not disturb
people around you. No body and mouth odor

Save more money

1 KSPOD can vape 300 times

Safe and Harmless to body

No tar or pesticide residues in the body

Unpleasant smell

Cigarette has combustible residues
and harbour an unpleasant smell

Affect favourable personality traits

Results in an unpleasant body odor. Harmful to people around you as they will have a health risk same level as smokers.

Expensive

Unsafe and harmful to the body

Cigarette smoke contains more than 4,000 chemicals which is very harmful to the body

Impact personality traits

Cause a body odor and harmful to people around you
They will have a health risk same as smokers.